سوله چوبی

شرکت ما هر آنچه شما تصور کنید را می سازد و یکی از انواع سازه ها سوله چوبی بزرگ  می باشد که مناسب جهت تالارهای عروسی و مکان هایی می باشد که ساخت و ساز در آنجا به هر علتی ممکن نیست.

تصاویر زیر نمونه کارهایی از ساخت می باشند.